Brass Caps

View as:Brass Cap - 1 BSP Female

Brass Cap - 1 BSP Female

Brass Cap - 1 BSP Female 
3£3.90


Brass Cap - 1/2 BSP Female

Brass Cap - 1/2 BSP Female

Brass Cap - 1/2 BSP Female
4£1.80


Brass Cap - 1/4 BSP Female

Brass Cap - 1/4 BSP Female

Brass Cap - 1/4 BSP Female
19£2.00


Brass Cap - 3/4 BSP Female

Brass Cap - 3/4 BSP Female

Brass Cap - 3/4 BSP Female
17£2.20


Brass Cap - 3/8 BSP Female

Brass Cap - 3/8 BSP Female

Brass Cap - 3/8 BSP Female
6£1.40