Food Peelers

View as:Brabantia Essential Vegetable Peeler With White Handle

Brabantia Essential Vegetable Peeler With White Handle

6Retail Price: £2.95
You save: 10%
Our Price: £2.65


8710755400308
Brabantia Profile Potato Peeler

Brabantia Profile Potato Peeler

3Retail Price: £4.99
You save: 10%
Our Price: £4.49


8710755210969
Brabantia Tasty Colours Potato Peeler - Purple

Brabantia Tasty Colours Potato Peeler - Purple

6Retail Price: £3.40
You save: 10%
Our Price: £3.06


8710755106606
Kuhn Rikon Tomato Serrated Blade Veggie Peeler (20402)

Kuhn Rikon Tomato Serrated Blade Veggie Peeler (20402)

0Retail Price: £4.50
You save: 39%
Our Price: £2.75
... more info
 Sold Out 
0705475204020
Lancashire Vegeteble Peeler

Lancashire Vegeteble Peeler

15£1.29


8002522527555